Eos fingrar – ett skissförslag för fasad på grundskola

Skissförslaget utgår ifrån att fasaden vänder sig åt öster vilket sammanfaller med riktningen för solens uppgång. Linjer i kulört spegelglas som pekar åt olika håll, likt ett plockepinn, återkastar ljus på ett intressant sätt. Färgreflektionen i linjerna agerar likt ett pågående spel på väggen, som ett ”här och nu”, beroende på när och var betraktaren befinner sig. Tanken är att barnen ska bli nyfikna och lockas till rörelse för att se hur gestaltningen ter sig från olika positioner på skolgården. Förhoppningsvis återkastar gestaltningen solkatter som vandrar runt på skolgården. Dag och natt, ljus och skugga, naturens skiftningar och människors aktiviteter skapar ett oförutsägbart ljusspel.

Skissförslaget tar sin utgångspunkt i frasen ”Fiat lux et facta est lux – Varde ljus och det vart ljus” (som kommer från skapelseberättelsen i Första mosebok). Uttrycket passar bra i skolmiljön då det ofta används för sin metaforiska mening att sprida ljus och skingra okunnighetens mörker.

Eos öppnar österns portar med sina fingrar så att solens vagn kan komma fram och sprida morgonens gryende ljus.

 

(Gestaltningen är inte realiserad)

 

Fotografi av modell i skala 1:50

 

Fotografi av modell i skala 1:50

 

Fotografi av modell i skala 1:50