Linjelek – skissförslag

Gestaltningsförslag till flera avdelningar på ett sjukhus (ej förverkligat).

”Linjelek” är en lek med linjer, hörn och kurvationer. Raka linjer tecknar sin väg runt välvda väggar, in i hörn och runt hörn. Vågräta och lodräta linjer följer den krökta väggen. Olika förkortningar används för att skapa en levande och överraskande gestaltning. Naturens varelser, fjärilar och fåglar kan finna en trygg plats på linjens avslut. Rörelser i rummet, olika ljusförhållanden och betraktningsvinklar skapar levande förändringar i gestaltningens yta. Materialet är ett specialbehandlat spegelglas som skiftar kulör med infallande ljusstrålning och betraktningsvinkel. Fotografier från modeller i skala 1:25.