Skimmer_2019_vinter________

Skimmer + Skuggspel + Vinterljus

Vinterljus en eftermiddag i januari skapar ett skuggspel på Folkungaskolans fasad i Linköping.

Montering-Lux-Ipomea-röd3

Lux Ipomea – montering H-huset, Universitetssjukhuset i Örebro

Montering av 76 olikfärgade glas har påbörjats. Den cirka 32 meter breda tvärbalken i byggnaden ska kläs med…

Lux-Ipomea-work-in-progress-2

Lux Ipomea – från modell till verklighet

Med hjälp av en arbetsmodell och färgfolier börjar arbetet med att gå från modell till verklighet i projektet.…

Lux-Ipomea-översikt

Lux Ipomea – ett skissförslag för H-huset, Universitetssjukhuset i Örebro

Skissarbetet har resulterat i gestaltningen ”Lux Ipomea” som är ett försök att tillföra ett måleriskt uttryck i portiken.…

2018-Upp-och-ned-3

Uppochned – ett skissförslag för två våningsplan på en vuxenpsykiatrisk mottagning

Skissförslaget ”Uppochned” utbreder sig mellan våningsplanen 1 och 2. Besökaren får hjälp med den rumsliga orienteringen av en…

2017-eos-fingrar-3

Eos fingrar – ett skissförslag för fasad på grundskola

Skissförslaget utgår ifrån att fasaden vänder sig åt öster vilket sammanfaller med riktningen för solens uppgång. Linjer i…

2017-vaggspel-3

Väggspel – ett skissförslag för långsträckt fasad i idrottsområde

Skissarbetet har resulterat i gestaltningen ”Väggspel”. Förslaget avser att aktivera fasaden, accentuera de vid hörnen belägna entréerna och…

2016-skimmer-montering

Skimmer – montering Folkungaskolan i Linköping

Montering av cirka 55 löpmeter glasremsor i olika kulörer. Vid klart väder och när solen står i rätt…

2016-skimmer-skissförslag

Skimmer – ett skissförslag för Folkungaskolan i Linköping

Skissarbetet har resulterat i förslaget ”Skimmer”. Gestaltningen består av sju lodräta linjer med så kallat dichroicglas som återkastar…