Skimmer – ett skissförslag för Folkungaskolan i Linköping

Skissarbetet har resulterat i förslaget ”Skimmer”.

Gestaltningen består av sju lodräta linjer med så kallat dichroicglas som återkastar ljus på ett färgskiftande sätt. Dichroicglas reflekterar olika färger beroende på infallande ljusstrålning och betraktningsvinkel. Dag och natt, ljus och skugga, väder och olika ljusförhållanden och betraktningsvinklar påverkar hur konstverket kommer att upplevas. Gestaltningen utgår ifrån fasadens öst/västliga riktning som sammanfaller med solens upp- och nedgång. Kyrkogården i direkt anslutning till platsen kräver ett visst mått av anpassning av uttrycket.

– “Skimmer”, svagt, vackert, och dallrande ljus (ur NE.)

Nedan fotografier från modell i skala 1:50.