Uppochned – ett skissförslag för två våningsplan på en vuxenpsykiatrisk mottagning

Skissförslaget ”Uppochned” utbreder sig mellan våningsplanen 1 och 2.
Besökaren får hjälp med den rumsliga orienteringen av en linje som tecknar sin väg genom båda våningsplanen.
Den till synes sköra linjen utgörs i själva verket av en stark och klassisk naturlig konstruktionsform, kedjekurvan, även kallad Catenaria.

Rörelser i rummet, olika ljusförhållanden och betraktningsvinklar skapar levande förändringar i gestaltningens yta.

På sin resa har några fåglar funnit tillfällig vila på denna trygga plats.

Allvar och lek, människa och natur.

 

(Gestaltningen är inte realiserad)

 

Formframtagning i skala 1:1

 

Materialprov i skala 1:1

 

Formframtagning våning 1

 

Formframtagning våning 2

 

Fotomontage våning 1

 

Fotomontage våning 2