Väggspel – ett skissförslag för långsträckt fasad i idrottsområde

Skissarbetet har resulterat i gestaltningen ”Väggspel”. Förslaget avser att aktivera fasaden, accentuera de vid hörnen belägna entréerna och koppla ihop omkringliggande idrottsområden. Två skimrande linjer av kulört spegelglas letar sig fritt och lätt fram på byggnadens fasad. Parerar för stuprör och viker av för fönsterpartier. Löper sedan runt hörn för att hitta en framkomlig väg. Färgreflektionen i linjernas löplängd agerar likt ett pågående SPEL på väggen, som ett ”här och nu”, beroende på när och var betraktaren befinner sig. Ljusstrålning och betraktningsvinkel är de två lag som bestämmer spelets resultat. Dag och natt, ljus och skugga, naturens skiftningar och människors aktiviteter bildar ett oförutsägbart och ständigt föränderligt väggspel.

 

(Gestaltningen är inte realiserad)

 

Fotografi av modell i skala 1:50

 

Fotografi av modell i skala 1:50

 

Fotografi av modell i skala 1:50

 

Fotografi av modell i skala 1:50