Göteborgs Konstförening, 2023

Utställning på Göteborgs Konstförening den 13 maj – 4 juni 2023