Planritning – Räddningstjänsten i Halmstad, 2014

Gestaltningsuppdrag för entrérum. En ljuslinje tecknar formen av byggnaden den befinner sig i.

Titel: Planritning
Plats: BAS, räddningstjänsten, Halmstad
Material: LED-ljuskälla
Storlek: 121 x 231 cm.
Årtal: 2014
Uppdragsgivare: Halmstad Kommun