Masthuggskyrkan, Göteborg, 2012

Utställningen ”Målningar” visades i Masthuggskyrkan 25/11 – 6/1 2013. Åtta målningar, olja på pannå, placerades ut i kyrkorummet.

Affisch Fredrik Vestergård "Målningar" Masthuggskyrkan