2013_konsensus_om_tillvarons_fortrafflighet_Fredrik_Vestergard