Pannrummet, Konstepidemin, Göteborg, 2010

Utställning i Pannrummet, Galleri Konstepidemin i Göteborg, mellan den 13/3 – 4/4 2010. Ljusinstallation med vit och rosa ljustråd. Ingick som en del i ”Fredrik Vestergård x 3”, tre parallella utställningar. Ett samarbete mellan Göteborgs Konstförening och Galleri Konstepidemin.

Titel: Fyrenighet
Plats: Pannrummet, Galleri Konstepidemin, Göteborg
Material: LEC-ljustråd
Storlek: 644 x 760 x 385 cm.
Årtal: 2010

Vernissagekort Fredrik Vestergård x 3