Trapparasit – Volvo, Göteborg, 2009

Gestaltningsuppdrag för trapphus i kontorsbyggnad. 15 blå gummilinor vandrar genom sex våningsplan och bildar en form.

Titel: Trapparasit
Plats: Volvo, Arendal, Göteborg
Material: Gummilina 9 mm.
Storlek: Höjd cirka 18 meter
Årtal: 2009
Uppdragsgivare: Volvo Group Real Estate