”Händelser mellan Judd & illusion – ett formexperiment”, 2008

Ett examensarbete, ”Händelser mellan Judd & illusion – ett formexperiment”, Masterprogrammet i design vid Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg bestod av två delar. I den första delen byggdes ett rum upp i HDK:s aula och i den andra delen byggdes en ljusinstallation upp på Röhsska museet i samband med examensutställningen.

Ett rum, med formen av en kvarts cirkel, höjden 3 meter och längden 11 meter, byggdes upp i HDK:s aula. Tanken var att skapa både krökta och plana större väggytor för projektets form- och färgexperiment. På väggytorna uppfördes flera olika gestaltningar.  Stora och små målade former, garnkompositioner, måleri och ljustrådsinstallationer. Det var en lek med betraktningsvinklar, krökta ytor och raka linjer. Rummet i aulan, uppförda gestaltningar och betraktarens rörelse skapade upplevelsen av ett ”allkonstverk”. Rummet användes vid examinationen av examensarbetet.