”Komposition Röhsska”, HDK examensutställning, 2008

Del två av examensarbetet ”Händelser mellan Judd & illusion – ett formexperiment”. På en svartmålad väggyta monteras ljustråd till en form som ser ut att förändra sig vid rörelse. Formens ”veckning” skiftar på ett oförutsägbart och överraskande sätt med betraktarens position i rummet. Den lysande tråden mot den mattsvarta väggytan ger illusionen av en tredimensionell bild. Del ett av examensarbetet byggdes upp i HDK:s aula.

Titel: Komposition Röhsska
Plats: Röhsska museet, Göteborg
Material: LEC-ljustråd, svartmålad MDF
Storlek: 450 x 280 cm.
Årtal: 2008