”Ljuset i tunneln – en film”, 2005

”Ljuset i tunneln – en film”, 34 vägtunnlar  på 7 minuter. Projektet handlade om att resa genom några av de längsta vägtunnlarna i Tyskland, Holland och Belgien. Syftet var att se, uppleva och dokumentera formgivningen av tunnlarna. Några frågor jag ställde mig var bl.a. Hur utforma gestaltningar som upplevs i rörelse? Går det att utforma visuella farthinder? Kan väggarna utformas så det känns behagligt att färdas i 70 km/h fast obehagligt att färdas i 90 km/h? Projektet kunde genomföras tack vare stipendium från Kungliga Akademien för de fria konsterna, Anders Mortners arkitektfond år 2005.