Lux Ipomea – Universitetssjukhuset i Örebro, 2019

Gestaltningsuppdrag för portik i ny sjukhusbyggnad. I anslutning till sjukhusets akutmottagning och ambulansinfart har en tvärbalk klätts med olikfärgade glasskivor. Idén handlar om att tillföra ett måleriskt uttryck och erbjuda ett positivt färgspel på platsen. Balkens södra sida är blå/grön/lila och den norra gul/röd/rosa. Tanken är att den röda sidan ska signalera aktivitet när man kommer in till sjukhusområdet och den blåa vara mer lugn och kontemplativ när man lämnar området.

Juryns motivering:
“Fredrik Vestergårds konstverk i skissförslaget Lux Ipomea utnyttjar byggnadskonstruktionens förutsättningar på ett genialiskt sätt. Lamelltaket införlivas som en del av gestaltningen och den tvärgående balken i portikens undertak tillförs ett måleriskt uttryck som lyfter miljön och skapar en positiv och välkomnande känsla. Konstverket bidrar till ett lugn i en komplex trafikmiljö och ger samtidigt ett mervärde för de som passerar förbi.”

Titel: Lux Ipomea
Material: Laminerat glas
Storlek: Bredd cirka 32 meter. Höjd cirka 145 cm.
Plats: H-Huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Årtal: 2019
Uppdragsgivare: Region Örebro län