Strimmor – Ambulansstationen i Örnsköldsvik, 2019

Gestaltningsuppdrag för en ny ambulansstation i Örnsköldsvik. Olikfärgade linjer återspeglar vad som händer på platsen. Reflektioner av ljus agerar likt ett pågående spel, som ett ”här och nu”, beroende på var och när betraktaren befinner sig. Dag och natt, ljus och skugga, naturens skiftningar och människors aktiviteter bildar en oförutsägbar och föränderlig gestaltning.

Titel: Strimmor
Plats: Ambulansstation Örnsköldsviks sjukhus
Material: Glas, metall
Storlek: 170 x 670 cm.
Årtal: 2019
Uppdragsgivare: Region Västernorrland