Blåljus – från modell till verklighet

Jag och modell är på plats för att presentera skissförslaget till den nya brandstationen i Brunflo utanför Östersund. Utprovning av olika glaskvaliteter och färger för att se hur materialet upplevdes mot fasaden och hur platsens ljus fungerade tillsammans med glasets speglande egenskaper. Det visade sig att det blåa glaset var tillräckligt i sig och att den skiftning från blålila till blågrönt passade byggnaden och den kommande gula skylten bra. Tack till projektledning och PEAB som kunde bistå med lift och annan hjälp.

Konstsamordnaren vid Östersunds kommun Kristina Strömgren hjälper till att hålla modellenVinkling av glasets yta justeras för att spegla himmelen på platsen när betraktaren befinner sig på den intilliggande vägen

Föreslaget glasmaterial provas ut på plats