Linjenät – från modell till verklighet

För att kunna förstå hur skissförslaget upplevs i verkligheten tecknas gestaltningen upp med tejp på byggnadernas fasader. Linjens bredd och dragning justeras.

Uppsala stadsbussdepå Fyrislund