Linjenät – från modell till verklighet

För att kunna förstå hur skissförslaget upplevs i verkligheten tecknas gestaltningen upp med tejp på byggnadernas fasader. Linjernas bredd och dragning justeras vid övergången från modell till verklighet. Material och kulörer utprovas på plats.

Platsen är Stadsbussdepå Fyrislund i Uppsala.