Hokus Fokus – från modell till verklighet

”Hokus Fokus” – konstnärlig gestaltning för inomhustorg och matsal. Platsen är Södra skolan i Falun som är en grundskola F-6. Jag är på besök i skolan för att utveckla skissförslaget från modell till verklighet. Utprovning av glasmaterial och storlekar på cirklar. Placeringar och täthet studerades. Väggar för konst i matsalen justerades i samråd med uppdragsgivare.

Prover med olika glaskvaliteter och storlekar. I förgrunden modeller 1:25

Fotografi från modell 1:25 inomhustorg

Fotografi från modell 1:25 inomhustorg

Fotografi från modell 1:25 inomhustorg

Inomhustorg

Inomhustorg

Materialprover

Inomhustorg


Fotografi från modell 1:25 matsal

Matsal prover glasmaterial

Matsal prover glasmaterial

Matsal prover glasmaterial
Matsal prover glasmaterial