Hokus Fokus – från modell till verklighet

“Hokus Fokus” – konstnärlig gestaltning till grundskola F-6, Södra skolan i Falun. Arbete med att gå från modell till verklighet. Utprovning av material och storlekar.

– Är den formen röd eller grön?

Färgväxlande cirkulära former komponeras till bilder på anvisade väggytor. Vid rörelse i rummet uppstår nya överraskande färger för ögat att ta in. Barnen lockas att spegla sig och interagera med konstverket.

Fotografi från modell 1:25
Fotografi från modell 1:25