Iris Lux IV

Projektet ”Iris Lux” fortskrider. Glasformerna har slipats och försilvrats. Väggfästen har monterats. Två klotformade glas fogas samman till verket ”Stereolux”. Projektet “Iris Lux” finansieras med projektbidrag från Konstnärsnämnden.