Grand – från modell till verklighet

Kulturhuset Grand i Ljungby. Bokstäver i skala 1:1 är på plats i Ljungby för att finjustera typsnitt och storlek i ljus-skylt-konstverket. Cirklar i kartong har placerats på skivmaterial i skala 1:1 för att i verkligheten kunna besluta exakt storlek, placering, antal prickar per bokstav och spärrning mellan bokstäverna. Tänkt glasmaterial, metall med olika bearbetningar, och konstruktion provades ut både vid ljus och mörker. Även ljussättning provades ut och planerades med Ambient Ljusdesign.