Lyckoslantar – Rödsleskolan i Oskarshamn, 2021

Lyckoslantar – konstnärlig gestaltning till ny administrationsbyggnad med bland annat rektorsmottagning och skolhälsovård. På ett färgstarkt och lekfullt sätt markerar konstverket platsens betydelse. Utslängda mynt och slantar singlar runt i foajéns luftrum. De skimrande cirkelskivorna symboliserar de mynt som människor har skänkt i den antropomorfa fattigbössan J. P. Dödergren som finns på skolan. Dåtidens skänkta slantar återförs och blir till lyckoslantar som önskar elever och personal god hälsa och välgång i livet. De färgskiftande och speglande cirkelskivorna är upphängda på ett sätt så de tillåts snurra kring sin egen axel av luftens rörelser. Resultatet blir en gestaltning som ständigt genererar nya färger och former för ögat att ta in.

Titel: Lyckoslantar
Material: Sandwichkonstruktion med GRIPHEN®, dichroicfolie
Storlek: cirklar Ø850 mm, Ø550 mm.
Plats: Rödsleskolan i Oskarshamn
Årtal: 2021
Uppdragsgivare: Oskarshamns kommun