Blåljus – Brunflo Brandstation, 2022

Konstnärlig gestaltning till ny brandstation i Brunflo utanför Östersund. Den grå fasaden berikas med ett ljuskonstverk som speglar händelser på platsen. Dag och natt, ljus och mörker, naturens skiftningar och brandmännens aktiviteter bildar en oförutsägbar gestaltning. Den långsträckta linjen vakar över platsen som är belägen utmed E14/E45, på väg till/från Östersund. Linjens material återkastar ljus på ett intressant sätt i olika blå nyanser. Linjen gnistrar, blänker till en kort stund när betraktaren färdas förbi på den intilliggande vägen i 70 km/h. Glasytan är riktad åt sydväst och vinklad uppåt för att spegla himlavalvet. Linjens uttryck förknippas med brandbilarnas och ambulansernas blixtrande blåljus. Gestaltningen kopplar till räddningstjänstens verksamhet där tid, rum och plats är avgörande.

Titel: Blåljus
Material: Speglande glas som skiftar i blåa nyanser, rostfritt stål
Storlek: 7 cm. bred linje, längd cirka 40 meter
Plats: Brandstationen i Brunflo, Östersund
Årtal: 2022
Uppdragsgivare: Östersunds kommun