Lyckoslantar – skissförslag

Pågående arbete med ”Lyckoslantar”, konstnärlig gestaltning till entrérum i ny administrationsbyggnad, Rödsleskolan i Oskarshamn.

På ett färgstarkt och lekfullt sätt markerar konstverket platsens betydelse. Utslängda mynt och slantar singlar runt i foajéns luftrum. Tanken är att knyta ihop dåtid med nutid. De skimrande cirkelskivorna symboliserar de mynt som människor har skänkt i den antropomorfa fattigbössan J. P. Dödergren som finns på skolan. Dåtidens skänkta slantar återförs och blir till lyckoslantar som önskar elever och personal god hälsa och välgång i livet.

Fotografi av modell 1:25.