Strimmor – montering

På den nya ambulansstationen i Örnsköldsvik monteras gestaltningen ”Strimmor”. Kulörta speglande glas med en oregelbunden och speglande yta monteras i kassetter av rostfri metall.

Gestaltningen handlar om att accentuera huvudentrén till ambulansstationen och samtidigt erbjuda de förbipasserande människorna som är på väg till eller ifrån Örnsköldsviks sjukhus ett ljus- och färgspel. Dag och natt, ljus och skugga, naturens skiftningar och människors aktiviteter bildar en oförutsägbar och ständigt föränderlig gestaltning. Tid och rum är avgörande. Tillfälligheter, stora som små, kan förändra våra livsvillkor från ena ögonblicket till det andra. Den här oförutsägbarheten kopplar till verksamheten som pågår på ambulansstationen.