Sällskapsfåglar – montering

Montering av Sällskapsfåglar i den nya psykiatribyggnaden på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Längs med den cirka 100 meter långa korridoren löper linjer där några sällskapsfåglar tillfälligt funnit lugn och ro. Tack Simon, Mikael och Camilla för monteringshjälp och support.