Linjenät – montering

Montering av gestaltningen ”Linjenät” till den nya stadsbussdepå i Fyrislund, Uppsala. Färgskiftande linjer finner framkomliga vägar på områdets fasader. Formspråket knyter an till stadsbussarnas linjekarta. Häggströms glas i Örebro stod för montering.

Titel: Linjenät
Material: Specialbehandlat glas, metall
Storlek: Cirka 90 meter linje på fyra fasader
Plats: Stadsbussdepån Fyrislund i Uppsala
Årtal: 2020
Uppdragsgivare: Region Uppsala