Linjenät – montering

Montering av gestaltningen ”Linjenät” till Uppsala stadsbussdepå i Fyrislund. Färgskiftande linjer finner framkomliga vägar på områdets fasader. Formspråket knyter an till stadsbussarnas linjekarta. Häggströms glas i Örebro stod för monteringen.

Titel: Linjenät
Material: Specialbehandlat glas, metall
Storlek: Cirka 90 meter linje på fyra fasader
Plats: Stadsbussdepå Fyrislund i Uppsala
Årtal: 2020
Uppdragsgivare: Region Uppsala