Du är en sjyst prick – skissförslag


Förslag på konstnärlig gestaltning till grundskolan Stensätterskolan i Katrineholm (ej förverkligat).
Konstverket är tänkt att sätta eleven i centrum på ett lekfullt sätt. Den stora gråsvarta fasaden med kvadratiska fönster berikas med färgrika cirkulära former som återkastar ljus på ett intressant sätt. Sjysta prickar lättar upp fasaden och glittrar i regnbågens alla färger. Vid solsken rör sig kulörta solkatter över skolgården och på skolans fasad i ljust tegel. Kanske kan barnen jaga solkatter på rasten i längtan efter kunskapens ljus. Tanken är att konstverket ska tillföra skolan något lekfullt som ger energi och känslan av att något alltid är på gång. Samtidigt synliggörs jordens rotation runt solen.

Fotografier från modell 1:50

Idrottshallens östra fasad

Fotomontage

Fotografi som visar solkatter på omgivande fasad. Den orange är den som uppstod vid platsbesök och utprovning av material. Övriga solkatter fotomontage

Idrottshallens östra fasad, konstkonsult håller upp materialprov Ø300 mm.

Frontal vy idrottshallens östra fasad

Fotomontage idrottshallens södra fasad, beräknade solkatter på tegelfasad

Frontal vy idrottshallens södra fasad

Idrottshallens södra fasad

Modell 1:50 i solsken