Solaris – en ljusskulptur

Arbete med ”Solaris” från idé till verklighet. En skulptur, ett utropstecken står vinklad för att reflektera ljus in i rummet. Den långsmala formen som sträcker sig mot ljuset generar en intressant ”solgata” i golvet. Materialet är ett ett spegelbelagt antikglas som infattas i en metallkonstruktion. Bilderna visar idén från modellarbete, till framtagande MDF-mockup i skala 1:1 och framställning av stålskelett och metallkassetter. Tack Anders Nyberg för bra support och metallarbeten.