Lux Ipomea – från modell till verklighet

Med hjälp av en arbetsmodell 1:25 och färgfolier börjar arbetet med att gå från modell till verklighet i projektet. Överlappningar med folier ger nya färger. Materialprover tas fram för att justera kulörer och bestämma glaskvalitet. Ljusstudier utförs för att ta reda ljusreflektioner och hur olika ljustemperaturer påverkar gestaltningen.

Färdiga kompositioner i skala 1:25