Lux Ipomea – från modell till verklighet

Med hjälp av en arbetsmodell och färgfolier börjar arbetet med att gå från modell till verklighet i projektet. Överlappningar med folier ger olika färgblandningar. Materialprover tas fram för att justera kulörer och komma fram till lämplig glaskvalitet. Ljusstudier utförs för att ta reda ljusreflektioner och hur olika ljustemperaturer påverkar gestaltningen. Kompositionen av två 32 meter långa färgremsor börjar ta form i skala 1:25.

Färdiga kompositioner i skala 1:25