Glas, Glas, Glas – Göteborgs Konstförening

Grupputställning på Göteborgs Konstförening den 10/12 – 19/12 2021. Jag deltog med fem munblåsta försilvrade glaskulor.