Blåljus – skissförslag

Skissförslag på konstnärlig gestaltning till ny brandstation i Brunflo utanför Östersund. En långsträckt linje vakar och speglar vad som händer på platsen. Tid, rum och plats är avgörande för upplevelsen. Materialet återkastar ljus på ett färgstarkt och intressant sätt. Det blänker till, gnistrar, lyser en kort stund. Linjen är i ständig förändring som ett slags ljusspel. Ena ögonblicket lågmält och diskret för att i nästa stund vara intensivt och kraftfullt. Tanken är att uttrycket ska koppla till räddningstjänstens verksamhet som alltid är på sin vakt och redo för nya betydelsefulla uppdrag.

Fotografier från modell 1:25 och fotomontage