Linjenät – Stadsbussdepån i Uppsala, 2020

Gestaltningsuppdrag för ny stadsbussdepå i Uppsala. Genom att teckna linjer i olika kulörer vilka finner framkomliga vägar på områdets byggnader uppnås ett sammanhållande ”linjenät” som speglar verksamheten. Verket avser att aktivera fasaderna och koppla ihop områdets funktioner och byggnader. Intressanta färgreflektioner i linjerna agerar likt ett pågående spel, ett här och nu, beroende på när och var betraktaren befinner sig. Glasmaterialet återkastar ljus på ett färgskiftande sätt beroende på infallande ljusstrålning och betraktningsvinkel. Formspråket knyter an till stadsbussarnas linjekarta.

Titel: Linjenät
Material: Specialbehandlat glas, metallprofil
Storlek: Cirka 90 meter linje
Plats: Stadsbussdepå Fyrislund i Uppsala
Årtal: 2020
Uppdragsgivare: Region Uppsala