Linjenät – skissförslag

Fasaden på flera stora byggnadskroppar på en bussdepå i Uppsala är ytan för konstnärlig gestaltning.

Skissuppdraget har resulterat i gestaltningen “Linjenät”. Linjer i olika kulörer finner framkomliga vägar på anvisade väggytor. Formspråket knyter an till kartan över busslinjenätet i Uppsala. Intressanta färgreflektioner i linjerna agerar likt ett pågående spel, ett här och nu, beroende på när och var betraktaren befinner sig. Dag och natt, ljus och skugga, naturens skiftningar och människors aktiviteter bildar ett oförutsägbart och ständigt föränderligt ljusspel. Materialet är ett specialbehandlat glas som återkastar ljus på ett intressant sätt. Gestaltningen försöker binda samman byggnaderna och samtidigt aktivera området i stort.

Fotografier från modell 1:100.