Linjenät – skissförslag

Skissförslag på konstnärlig gestaltning till ny bussdepå i Uppsala. På flera byggnader finner linjer framkomliga vägar. Formspråket knyter an till kartan över busslinjenätet i Uppsala. Det är en lek med perspektiviska förkortningar. Intressanta färgreflektioner i linjerna agerar likt ett pågående spel, ett här och nu, beroende på när och var betraktaren befinner sig. Dag och natt, ljus och skugga, naturens skiftningar och människors aktiviteter bildar ett oförutsägbart och ständigt föränderligt ljusspel. Materialet är ett specialbehandlat glas som återkastar ljus på ett intressant sätt. Gestaltningen försöker binda samman byggnaderna och samtidigt aktivera området i stort.

Fotografier från modell 1:100


Fasad 1 till vänster, fasad 2 till höger
Fasad 1 till vänster, fasad 2 till höger
Fasad 2
Fasad 4 till vänster, fasad 2 till höger
Fasad 4 till vänster, fasad 3 till höger
Fasad 4 till vänster, fasad 3 till höger