Sällskapsfåglar – från modell till verklighet

Arbete med den konstnärliga gestaltningen till ny psykiatribyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. En linje tecknar former längs med en korridor som är cirka 100 meter lång. Vid hissarna har några sällskapsfåglar tillfälligt funnit sin trygga plats. I skalmodell 1:25 utformades linjens dragning och placering av fåglar. En första fågel målades för att se hur glasets beter sig på plats i korridoren. För att kunna förstå hur förslaget fungerar i verkligheten tejpade jag på plats upp linjen och fåglarna. Linjens utbredning studerades och justerades till att fungera som helhet. Fåglar i olika färger och storlekar provades också ut. Till hösten 2022 planeras montering.

Mockup fågel och provmålning av linje
Upptejpning av fåglar och linje vid kommande BUP-mottagning