Sällskapsfåglar – från modell till verklighet

Arbete med gestaltningen till ny psykiatribyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. En linje tecknar former längs med en korridor som är cirka 100 meter lång. Vid hissarna har några sällskapsfåglar tillfälligt funnit sin trygga plats. I skalmodell 1:25 utformades linjens dragning och placering av fåglar. För att kunna förstå hur skissförslaget skulle fungerar i verkligheten åkte jag till Umeå och tejpade på plats upp linjen och fåglarna i korridoren. Linjens utbredning studerades och justerades för att fungera som helhet på platsen. Fåglar i olika färger och storlekar provades också ut och fick sina exakta placeringar. Till hösten 2022 planeras montering.
Testfågel och provmålning av linje
Upptejpning av fåglar och linje vid BUP-mottagningen

Linjen breder ut sig cirka 13 meter
Fåglar vid vuxenpsykiatrimottagning


Fåglar vid äldrepsykiatri- och ångestmottagning