På rätt spår – skissförslag

Skissförslag på konstnärlig gestaltning till en grundskola F-6, Vikstaskolan i Kil (Ej förverkligat).

Idrottshallens anonyma gråsvarta fasad berikas med en prickad linje som välkomnande visar vägen till skolans entré. Prickarnas material glittrar i regnbågens alla färger. När man förflyttar sig uppstår nya färger för ögat att ta in och vi lockas att interagera med konstverket. Vid rätt väderlek och solstånd kan ljusspeglingar helt plötsligt spridas runt på skolgården. Kulörta solkatter rör sig över klätterställning och markytor. Temat med prickar som visar vägen kan kopplas till kartbilder, stjärntecken och vandringsleder. Området runt Kil har historiskt varit en knutpunkt för historiska vandringsleder.

Sporthallens färg, storlek och tydliga form, fasadens hängrännor, stuprör, vertikala täckplåtar och punktvis placerade armaturer kräver en gestaltning som har ett tydligt formspråk för att kunna göra sig gällande här. Genom att gestaltningen använder sig av ljus och skugga, elevers rörelser, solens rörelser på himlavalvet och ett mörkt skogsområde i närheten kommer prickarna ständigt skifta i färg, ljus och mörker. Omgivande skolgård aktiveras eftersom betraktarnas rörelse runt byggnaden genererar glittereffekt i prickarna. På långt håll från den passerande bilvägen och intilliggande parkering är det tänkt att konstverket ska uttrycka lekfullhet och lite festlighet (som glitter gör) och signalera att byggnaden är en grundskola/idrottshall.

Fotografier av modell 1:25 och fotomontage