På rätt spår – skissförslag till Vikstaskolan i Kil

Skissförslag på konstnärlig gestaltning till en grundskola F-6, Vikstaskolan i Kil (Ej förverkligat).

Idrottshallens silvergråa fasad berikas med ljuspunkter i regnbågens alla färger. Cirkelformer placeras så att det bildas en lång linje på tre av byggnadens fasader. En glittrande linje välkomnar oss samtidigt som den visar vägen till skolans huvudentré.

Materialet återkastar ljus på ett färgskiftande sätt beroende på infallande ljusstrålning och betraktningsvinkel. När man förflyttar sig uppstår nya färger för ögat att ta in och vi lockas att interagera med konstverket. Vid rätt väderlek och solstånd kan ljusspeglingar helt plötsligt spridas runt på skolgården. Kulörta solkatter rör sig över klätterställning och markytor. Gestaltningen är tänkt att väcka vår nyfikenhet och ställa frågor om det stora och det lilla.

Sporthallens storlek och asymmetriska form, fasadens hängrännor, stuprör, vertikala täckplåtar och punktvis placerade armaturer kräver en gestaltning som har ett tydligt formspråk för att kunna göra sig gällande på platsen. Storleken på cirkelformerna och linjens form har anpassats för att kunna fungera på både långt och kort avstånd. Det geometriska formspråket knyter an till skolområdets övriga byggnader. Temat med prickar som visar vägen kan kopplas till kartbilder, stjärntecken och vandringsleder (platsen har koppling till att vara en knutpunkt för historiska vandringsleder).

Fotografi av modell 1:25 och fotomontage