Iris Lux III

Metoden att framställa större glasformer utvecklas tillsammans med teamet på The Glass Factory i Boda. Ibland hamnar resultatet i kraschlådan. Målet är att ta fram silverbelagda glasformer för väggmontering som fungerar såväl inom- som utomhus. Projektet ”Iris Lux” finansieras med projektbidrag från Konstnärsnämnden.