Linjenät – från modell till verklighet

För att kunna förstå hur skissförslaget upplevs i verkligheten tecknades gestaltningen upp med 5 cm. maskeringstejp på byggnadernas 4 fasader för konst. Material och kulörer utprovades på plats. Mått på fasader togs. Eftersom de olika fasaderna inte gick att uppleva samtidigt undersöktes hur konstverket upplevdes vid rörelse i olika riktningar och avstånd på det gigantiska området. Linjens tydlighet från mycket långt håll från vägen som leder fram till bussdepån testades ut. Den slutliga utbredningen av linjen fungerar i samspel på den visuellt innehållsrika platsen. Tack Häggströms glas från Örebro för ert tålamod med att flytta tejp hit och dit på de stora fasaderna.

Platsen är Stadsbussdepå Fyrislund i Uppsala.

En del av modellen 1:100

Fasad 1 till vänster, fasad 2 till höger
Fasad 1
Fasad 1
Fasad 1 från ena hållet
Fasad 1 från andra hållet, fasad 2 till höger
Materialprover

Modell 1:100 och fasad 2
Modell 1:100 och verkligheten

Modell 1:100 och materialprover
Intressanta linjära solkatter
Fasad 3
Fasad 3 till höger, fasad 4 till vänster
Fasad 4
Fasad 4