Modellarbete inför utställning på Passagen hösten 2019

Utställningsrummet studeras i modell 1:25.