Grand – skissförslag

Skissförslag till Grand i Ljungby.
Skissarbetet har resulterat i ljuskonstverket ”Grand” som är tänkt att vara ett smycke både för byggnaden och för Ljungby centrum. Modellarbetet har visat att byggnadens storlek och asymmetriska form, de nya utbyggnaderna, och den relativt lilla rektangulära utbyggnaden där entrén är belägen kräver en tydlig ”skylt” som visar var entrén finns. Storleken på bokstäverna anpassas för att vara läsbara från långt håll som t.ex. järnvägsparken och Stora torget. Formspråket och uttrycket är tänkt att visa på byggnadens stolta tradition och generöst signalera kultur och festlighet under årets alla dagar. Samtidigt kanske ljusspelet kan göra någon glad och ge en hint om vilken verksamhet som pågår i byggnaden.

Materialet är glas som återkastar ljus på ett färgskiftande och intressant sätt.

Fotografier från modell 1:25.