Stjärnbilder – skissförslag

Skissförslag på konstnärlig gestaltning till flera vårdavdelningar på ett psykiatrisjukhus (ej förverkligat).

Gestaltningen ”Stjärnbilder” är ett försök att tillföra färg och ljus till vårdavdelningarna. Tillsammans med arkitekturen, ljuset och människorna som verkar i rummen skapas levande bilder. Olika färger, reflektioner och former påverkar upplevelsen av konstverket. Förhoppningsvis en skönhetsupplevelse åt verksamheten och något vackert som kan skänka tillförsikt. På flera väggytor i byggnaden tecknar formationer och mellanrum upp olika ”Stjärnbilder” vars former, storlek och ordning endast äger betydelse på denna plats. Materialet är ett spegelbelagt antikglas som infattas i metallformer.


Kvadrater fotografi i modell 1:25
Kvadrater fotografi i modell 1:25
Kvadrater fotografi i modell 1:25
Kvadrater prover skala 1:1
Cirklar prover skala 1:1
Cirklar prover skala 1:1
Prover skala 1:1
Cirklar fotografi i modell 1:25
Cirklar fotografi i modell 1:25
Cirklar prover i skala 1:1