Ljuspunkter – skissförslag

Förslag på konstnärlig gestaltning till ett bostadsområde, Esplanaden i Grebbestad (ej förverkligat).

Två gavlar på flerbostadshus i tegel berikas med ett färg- och ljusspel som speglar det som händer på platsen. Modellarbetet har visat att fasadernas riktning mot sydväst erbjuder stora möjligheter att arbeta med ljus, skugga och reflektioner. På den södra fasaden stiliserade fiskar i ett stim och på den norra fasaden är olika runda former utplacerade som för tankarna till flöten, bojar, luftbubblor. Fasaderna ges en egen identitet samtidigt som de binds samman av det färgrika och glittriga materialet. Uttrycket med glittrande fiskar, färgrika bojar och vattenblänk knyter an till platsen Grebbestad där hav och fisk är och har varit av stor betydelse.

Fotografier från modell 1:50