Ljuspunkter – skissförslag Esplanaden i Grebbestad

Skissarbete på konstnärlig gestaltning till ett bostadsområde, Esplanaden i Grebbestad (ej förverkligat).

Två bostadshus med teglade gavlar berikas med ett färg- och ljusspel som speglar vad som händer på platsen. Formspråket knyter an till havet. Dag och natt, ljus och skugga, naturens skiftningar och människors aktiviteter bildar en ständigt föränderlig gestaltning. Modellarbetet har visat att fasadernas riktning mot sydväst erbjuder stora möjligheter att arbeta med ljus, skugga och reflektioner. På den södra fasaden simmar stiliserade fiskar. På den norra fasaden är olika cirklar utplacerade som för tankarna till planeter, flöten, bojar, luftbubblor. Fasaderna ges en egen identitet samtidigt som de binds samman av materialet och temat.

Fotografi av modell 1:50