Ögonblick – skissförslag

Förslag på konstnärlig gestaltning till badhus/idrottshall. Flera olika platser i byggnaden var anvisade för konst. Entré, entréhall, gångpassage i glas och väggytor vid omklädningsrum. (ej förverkligat)

Materialet är glas med färgskiftande effekter som har en nerv, en precision, ett levande dynamiskt uttryck som fungerar väl med verksamheterna i både simhallen och idrottshallen. Materialet är transparent/opakt omvartannat beroende på ljussituation. En form kan vara gul från en betraktningsvinkel för att upplevas lila från en annan. Blänk- och glimmer påminner om en lekande vattenspegel.
Formtemat är cirklar och långsmala kilar. Cirklarna bryter av byggnadens dominerande rätlinjigheten och är tänkt att påminna om luftbubblor, bollar, solen och månen. De långsmala kilarna visar riktningen samtidigt som de kontrasterar mot de runda formerna. Kilformerna kopplar formmässigt till byggnadens geometriska spetsiga form.


Fotografier från modeller 1:25

Entré

Entré och entréhall

Entréhall

Entréhall vy vid utgång

Gångpassage i glas

Sittplatser vid herrarnas omklädningsrum

Sittplatser vid damernas omklädningsrum