Strimmor – skissförslag

Förslag på konstnärlig gestaltning till Ny ambulansstation vid Örnsköldsviks sjukhus.
Gestaltningen ”Strimmor” speglar vad som händer på platsen. Reflektioner av ljus agerar likt ett pågående spel, som ett ”här och nu”, beroende på var och när betraktaren befinner sig. Dag och natt, ljus och skugga, naturens skiftningar och människors aktiviteter bildar ett oförutsägbart och ständigt föränderligt ljusspel. Verket är lågmält ena stunden för att i nästa stund erbjuda ett färg- och ljusspel. Tid, rum och plats är avgörande. Tillfälligheter, stora som små, kan förändra våra livsvillkor från ena ögonblicket till det andra. Den här oförutsägbarheten kopplar till verksamheten som pågår på ambulansstationen.

Fotografi från modell 1:50