Snurrsnurr – från modell till verklighet

Arbete med gestaltningen Snurrsnurr till Härlandatjärnskolan. Placering, storlek och former arbetas fram i modell 1:25. Cirklar i kartong kombineras till olika snurrformer i skala 1:5. Väggparti i skala 1:5 byggs upp i ateljén för att kunna bestämma placering, förstå perspektivförkortningar, betraktningsvinklar och skuggeffekter. Schabloner i skala 1:1 skärs ut för att förstå hur snurrformerna ser ut i full skala.

Modell 1:25 i solljus

Väggparti 1:5, modell 1:25