Laddar post
 • Iris – skissförslag

  Skissförslag på konstnärlig gestaltning till ny ambulansstation. (Ej förverkligat) Den grå byggnaden förses med en färgrik fris på fasaden ovanför portraden. Vackert färgskimrande ytor i olika nyanser av blått och grönt sträcker…

 • Linjenät – skissförslag

  Fasaden på flera stora byggnadskroppar på en bussdepå i Uppsala är ytan för konstnärlig gestaltning. Skissuppdraget har resulterat i gestaltningen “Linjenät”. Linjer i olika kulörer finner framkomliga vägar på anvisade väggytor. Formspråket…

 • Lux Ipomea – skissförslag

  Skissförslag för konstnärlig gestaltning av portik och tvärbalk, H-Huset, Universitetssjukhuset i Örebro. Skissarbetet har resulterat i gestaltningen ”Lux Ipomea” som är ett försök att tillföra ett måleriskt uttryck i portiken. Det är…

 • Eos fingrar – skissförslag

  Skissförslag konstnärlig gestaltning för fasad på grundskola. (Ej förverkligat) Eos öppnar österns portar med sina fingrar så att solens vagn kan komma fram och sprida morgonens gryende ljus. Gestaltningen tar sin utgångspunkt…

 • Skimmer – skissförslag

  Skissförslag till konstnärlig gestaltning på nybyggd gavel, Folkungaskolan i Linköping. Konstverket består av sju lodräta linjer med dichroicglas som återkastar ljus i olika färger beroende på infallande ljusstrålning och betraktningsvinkel. Dag och…