Ljuspunkter – skissförslag

Förslag på konstnärlig gestaltning av matsal/cafeteria i ett kommunhus någonstans i Sverige. (ej förverkligat)

På den vackert välvda fondväggen samverkar både små och stora former i en fungerande helhet. Kulörta speglande former i glas är tänkta att symbolisera olika orter i kommunen. Rummet har en dominerande omfamnande fondvägg ger en högtidlig känsla samtidigt som rummets tidigare funktion kan anas. Fönsterpartier på rummets båda sidor tillsammans med takarmaturer ger goda ljusförhållanden. Människor kommer att röra sig diagonalt i rummet. Ljus och rörelse tillsammans genererar intressanta ljusreflektioner.

Fotografier från modell 1:25