Eos fingrar – skissförslag


Skissförslag konstnärlig gestaltning för fasad på grundskola (ej förverkligat).

Eos öppnar österns portar med sina fingrar så att solens vagn kan komma fram och sprida morgonens gryende ljus.

Gestaltningen tar sin utgångspunkt i att fasaden vänder sig åt öster vilket sammanfaller med solens uppgång. Linjer som pekar i olika riktningar återkastar ljus på ett intressant sätt. Ljus och skugga, speglingar i omgivande glasytor skapar ett ständigt föränderligt ljus- och färgspel.

Fotografier från modell 1:50.