Iris – skissförslag

Skissförslag på konstnärlig gestaltning till ny ambulansstation. (Ej förverkligat)

Den grå byggnaden förses med en färgrik fris på fasaden ovanför portraden. Vackert färgskimrande ytor i olika nyanser av blått och grönt sträcker sig välkomnande över ambulansstationen. Den blanka ytan kan komma att spegla händelser på planen framför byggnaden som människors aktiviteter, neongula ambulanser och blixtrande blåljus.

Den här gestaltningen är tänkt att vara en pendang till ”Lux Ipomea”, en gestaltning som finns vid akutmottagningen på sjukhuset i samma stad.

Bilder fotograferade i modell 1:25